WIECZORNICA 17 września

17 września obchodzimy 82 rocznicę agresji sowietów na Polskę. W celu uczczenia pamięci tamtych wydarzeń w Domu Dziecka "Dworek" w Dąbrowicy odbyła się Wieczornica, której inicjatorem był Dyrektor PCPR Pan Jacek Figarski wspólnie z Dyrektorem Domu Dziecka "Dworek" w Dąbrowicy i Domu Dziecka "Nowy Dom" w Przybysławicach Panem Rafałem Lipertem. Ideą przyświecającą zorganizowaniu obchodów tej rocznicy było przedstawienie młodemu pokoleniu prawdziwej historii i uczczenie pamięci wydarzeń z przed 82 lat, które rozegrały się na terenie Polski. Podczas Wieczornicy swoją obecnością zaszczycili nas:
- Dyrektor PCPR - Pan Jacek Figarski,
- Dyrektor PFRON - Pani Małgorzata Paprota,
- Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - Pan Mariusz Kidaj,
- W imieniu MEiN Pana prof. Przemysława Czarnka - Doradca społeczny MEiN Pan Marek Kuna,
- Wicestarosta Lubelski - Pan Andrzej Chrząstowski,
- Członkowie Zarządu Powiatu Lubelskiego - Pan Zbigniew Bernat, Pan Grzegorz Kozioł oraz Radny Rady Powiatu Pan Zdzisław Niedbała,
- Skarbnik Powiatu Lubelskiego - Pani Marta Janeczko,
- Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości - Pani Magdalena Filipek-Sobczak - miała być z nami, jednak z powodu choroby była nieobecna - Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia,
- Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Pani Aneta Hałabis,
- Wójt Gminy Garbów - Pan Kazimierz Firlej,
- Sołtys sołectwa Zagrody - Pani Małgorzata Leszek,
- Sołtys sołectwa Dąbrowica - Pan Zenon Rachańczyk,
- Przedstawiciele Rady Sołeckiej Sołectwa w Dąbrowicy - Pan Damian Golas, Pan Marian Koziński, Pan Jan Sitarz,
- Ksiądz Proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowicy - Waldemar Głusiec,
- Ksiądz Proboszcz parafii Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Garbowie - Marian Szuba,
Dyrektorzy innych placówek z naszego powiatu:
- Pani Dorota Frąk DPS Kiełczewice,
- Pani Anna Ostasz CUS Bełżyce,
- Pani Urszula Zielińska POW Matczyn,
- Pan Sławomir Piotrowski DPS Matczyn,
- Pan Marian Podsiadły CA i DDz w Woli Gałęzowskiej,

- Dyrektor operacyjny Nestle Waters w Nałęczowie - Pan Artur Młotek,
- Pani księgowa Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach - Pani Ewa Biegalska,
- Koordynator Domu Dziecka "Dworek" w Dąbrowicy - Pani Edyta Bartosińska,
- Koordynator Domu Dziecka "Nowy Dom" w Przybysławicach - Pani Małgorzata Wejman.
Po powitaniu gości Pan Dyrektor Rafał Lipert wprowadził wszystkich obecnych w wydarzenia z przed 82 lat. Następnie oddał głos zebranym gościom, którzy zechcieli podzielić się ważnymi słowami upamiętniającymi obchody historycznych wydarzeń w Polsce. Wśród wypowiedzi znalazły się ciekawe i przejmujące osobiste historie rodzinne zebranych gości. Po przemowach wszyscy zebrani odśpiewali Hymn Państwowy. Następnie odbyła się projekcja przypominająca wydarzenia, które rozegrały się na terenie Polski 82 lata temu, a wychowankowie odczytywali wspomnienia historyczne. Na zakończenie Pani Dyrektor PFRON - P.Małgorzata Paprota wspólnie z dziećmi rozpaliła ognisko pamięci ku czci ofiar wydarzeń z 1939r. Po oficjalnej części Wieczornicy zebrani goście i wszyscy uczestnicy obchodów udali się na poczęstunek przygotowany przez wychowawców, pracowników obsługi i wychowanków Domu Dziecka "Dworek" w Dąbrowicy. Uroczystościom towarzyszyła wystawa upamiętniająca wydarzenia 17 września 1939 r. oraz wystawa prac plastycznych dzieci, które przedstawiły historię swoimi oczami.

Galeria: