Historia

Dom Dziecka w Przybysławicach rozpoczął swoją działaloność 1 września 1953r. w miejscu zlikwidowanego internat Liceum Ogólnokształcącego w Garbowie, pod kierownictwem Stanisława Marczuka. Siedzibę placówki stanowił XIX-wieczny parterowy dworek. Dom przeznaczony był dla 48 wychowanków z których większość stanowiły sieroty naturalne i półsieroty. Kierowano tu zarówno dziewczęta jak i chłopców, jednak po 2 latach ze względu na brak odpowiednich urządzeń sanitarnych przeniesiono dziewczęta do innych domów dziecka.

Od 1955r. kierownikiem Domu Dziecka był Stanisław Brodzik. W 1956r. dzięki jego staraniom oraz decyzją Kuratorium Okręgu przebudowano I piętro a budowa trwała rok. Dom rozpoczął na nowo swoją działalność w 1957r. i był w stanie objąć opieką 63 wychowanków. W początkach swojej działanośći placówka nie była dobrze przyjęta w środowisku, pomimo dużego zapotrzebowania w okresie powojennym na opiekę nad dziecmi osieroconymi. Powoli jednak stawała się integralną częścią Garbowa i okolic. Warunki życia wychowanków w tamtych latach były bardzo skromne, nawet zakup telewizora był wielkim świętem w Domu.

1 czerwca 1964r. kierownikiem placówki został Stanisław Ostapiński. Był on propogatorem turystyki i różnych form czynnego wypoczynku. W tym roku zakupiono rowery, na których młodzież najpierw uczyła się jeździć, a potem organizowała rajdy. Od tego czasu cyklicznie zaczęto wyjeżdżać na rajdy piesze i wycieczki krajoznawcze. Wychowankowei uczestniczyli w różnych akcjach społecznych.

Od 1 września 1993r., z inicjatywy ówczesnego dyrektora Macieja Ostapińskiego, rozpoczęła się budowa nowego budynku, która została sfinalizowana, kiedy Domem kierowała już Urszula Syta. Uroczyste otwarcie budynku nastąpiło w 1997r. Placówka zyskała dodatkowe pomieszczenia dla grupy wychowawczej, poprawiła warunki sanitarne, pracy w kuchni, pralni oraz pomieszczeniach administracyjnych. W dawnym budynku uległy poprawie warunki życia wychowanków, powstał gabinet pedagoga, dodatkowe pokoje do nauki, pracownia komputerowa, krawiecka, aneksy kuchenne dla grup. W ostatnich latach obydwa Domy w miarę posiadanych środków były sukcesywnie urządzane. Warunki zmieniały się na lepsze przy znacznej pomocy fundacji z Holandii oraz wielu sponsorów.  

Od 1 października 2000r. w dawnym mieszkaniu pracowniczym utworzono mieszkanie chronione. W Lublinie w 3 pokojowym mieszkaniu przy ul. Hempla powstała grupa usamodzielnienia w której zamieszkała młodziez w wieku 16-20 lat, przygotowująca się do samodzielnego życia po odejściu z placówki. Młodzież ta uczyła się przede wszystkim odpowiedzialności za siebie i powierzone mienie. Praktycznie przygotowywała się do prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez planowanie wydatków, samodzielne dokonywanie zakupów, gotowanie, dbałość o czystość i porządek w domu, a także przyjmowanie gości-co dawało wyobrażenie przyszłego życia.

W 2013r. z uwagi na wejście w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, duży dom dziecka został przekształcony w dwie małe odrębne placówki. W tym czasie zakończyła swoją działalność grupa usamodzielnienia. Nowe placówki noszą nazwę Dom Dziecka "Dworek" - przeznaczony dla 30 wychowanków i Dom Dziecka "Nowy Dom" - przeznaczony dla 14 wychowanków. Obsługą obu placówek zajmuje się Centrum Administarcyjne

W lutym 2014r. nowym dyrektorem została Małgorzata Białogrzywy.

W marcu 2021r. nastąpiły kolejne zmiany. Dom Dziecka "Dworek" od początku powstania mieścił się w zabytkowym dworku w Przybysławicach, w otoczeniu dużego parku. Z uwagi na zmiany przepisów i przekształcenia dużych placówek w mniejsze, rodzinne formy - "Dworek" zmienił swoją siedzibę i został przenisiony do nowo wyremontowanego domu w Dąbrowicy i aktualnie przeznaczony jest dla 14 wychowanków.

W 2021r. nowym dyrektorem został Rafał Lipert.