O nas

Po wielu zmianach aktualnie Dom Dziecka funkcjonuje w formie 3 jednostek organizacyjnych systemu pieczy zastępczej: Centrum Administracyjne, Dom Dziecka "Dworek", Dom Dziecka "Nowy Dom".

"DWOREK"

DWOREK

Dom Dziecka "Dworek" - mieści się w zabytkowym dworku, w otoczeniu dużego parku. Przeznaczony jest dla 30 wychowanków z podziałem na parter - zamieszkiwany przez grupę III i piętro - zamieszkane przez grupę I. W każdej grupie znajdują się pokoje dla dzieci, świetlica, sala edukacyjna, aneks kuchenny, łazienki i pokój wychowawców. Dodatkowo w Dworku znajduje się sala mulimedialna i komputerowa.

Grupę III w Dworku tworzą: Natalka, Grzegorz, Martin, Julka, Tosia, Alan, Oliwia, Julka, Dominik, Jesika, Kamil, Grzesio, Jakub i Kasia oraz p. Renata, p.Magda, p. Ewelina, i p.Renata.

Grupę I w Dworku tworzą: Edyta, Kamila, Sylwek, Przemek, Roksana, Weronika, Krystian, Adrian, Damian, Łukasz, Damian, Rozalka, Patryk, Ania, Amelka i Angelika oraz p.Edyta, p.Małgosia, p.Ela, p.Ula i p.Marlena.

 

"NOWY DOM" I CENTRUM ADMINISTRACYJNE

 

Dom Dziecka "Nowy Dom" - przeznaczony jest dla 14 wychowanków. Mieści się w nowym budynku łącznie z Centrum Administracyjnym. Dzieci mieszkają na piętrze gdzie znajdują się pokoje dla dzieci, aneks kuchenny, świetlica, sala edukacyjna ze stanowiskami komputerowymi, łazienki, pokój wychowawców oraz duża sala gimnastyczna.

Grupę w Nowym Domu tworzą: Justyna, Andrzej, Sebastian, Julka, Adrian, Łukasz, Mateusz, Maja, Magda, Ola, Wiktoria, Karolina oraz p.Ania, p.Agnieszka, p. Kasia, p. Patrycja i p.Edyta.

Centrum Administracyjne - zajmuje się obsługą administracyjną obu Domów, znajduje się w Nowym Domu.

 

MISJA DOMU DZIECKA
 
Misją naszej placówki jest zapewnienie wychowania oraz całodobowej opieki dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej
W naszym Domu:
I. Zapewniamy każdemu wychowankowi całodobową opiekę i wychowanie, a także odpowiednie do jego psychofizycznych potrzeb warunki rozwoju (zaspokajanie potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych).
II. Stwarzamy odpowiednie warunki do przestrzegania praw dziecka, a zwłaszcza:
a) wychowywania się w ciepłej, serdecznej atmosferze, opartej na wzajemnym zrozumieniu, tolerancji, życzliwości i wsparciu,
b) poszanowania godności osobistej i poczucia bezpieczeństwa,
c) podmiotowego traktowania,
d) utrzymywania stałych kontaktów z rodzicami oraz innymi osobami znaczącymi dla wychowanka.
III. Zapewniamy odpowiednie warunki umożliwiające realizację obowiązującego standardu wychowania i opieki oraz świadczonych usług, w tym w szczególności:
a) zapewnienie korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
b) zapewnienie wychowankom kształcenia, wyrównywania opóźnień
rozwojowych i szkolnych,
c) zapewnienie kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących brak wychowania w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym odpowiedniej rehabilitacji i zajęć specjalistycznych.
IV. Podejmujemy działania umożliwiające wychowankom – w możliwie najszybszym okresie - powrót do rodziny własnej lub umieszczenie ich w jednej z rodzinnych form opieki zastępczej.
V. Pracujmy z rodziną dziecka w celu podtrzymywania więzi z dzieckiem oraz usprawnienia jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
VI. Umożliwiamy wychowankom zdobycie odpowiednich postaw, wiedzy i umiejętności niezbędnych w samodzielnym życiu.
VII. Udzielamy odpowiednich form pomocy i wsparcia wychowankom usamodzielnionym.
W celu skutecznej i sprawnej realizacji zadań statutowych podejmujemy również współpracę z instytucjami samorządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.