O nas

Po wielu zmianach aktualnie Dom Dziecka funkcjonuje w formie 3 jednostek organizacyjnych systemu pieczy zastępczej: Centrum Administracyjne, Dom Dziecka "Dworek", Dom Dziecka "Nowy Dom".

 

"DWOREK" w Dąbrowicy

Dom Dziecka "Dworek" - mieści się w nowo wyremontowanym domu w Dąbrowicy pod Lublinem. Przeznaczony jest dla 14 wychowanków. W domu znajdują się pokoje dla dzieci, kuchnia z jadalnią, spiżarnia, salon z wyjściem na taras, łazienki, pokój wychowawców, pralnia i pomieszczenia gospodarcze. Wokół domu znajduje się ogród i miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Grupę w Dworku tworzą: Grzegorz, Adrian, Krystian, Julka, Tosia, Alan, Oliwia, Jesika, Rozalka, Przemek, Edyta, Kamil, Artem oraz p.Edyta, p.Renata, p.Małgosia, p.Ela, p.Marlena i p.Ewelina.

 

"NOWY DOM" I CENTRUM ADMINISTRACYJNE w Przybysławicach

 

Dom Dziecka "Nowy Dom" - mieści się w dwupiętrowym budynku w Przybysławicach łącznie z Centrum Administracyjnym. Dzieci mieszkają na piętrze gdzie znajdują się pokoje dla dzieci, aneks kuchenny, świetlica, sala edukacyjna ze stanowiskami komputerowymi, łazienki, pokój wychowawców oraz duża sala gimnastyczna.

Grupę w Nowym Domu tworzą: Andrzej, Julka, Mateusz, Maja, Dominik, Julka, Justyna, Kacper, Anastazja, Kamil, Artur, Natalka, Amelka, Hubert i Sylwia oraz p.Edyta, p.Ania, p.Agnieszka, p.Kasia, p.Patrycja.

 

Centrum Administracyjne - zajmuje się obsługą administracyjną obu Domów, znajduje się w Nowym Domu.

 

 

 

MISJA DOMU DZIECKA
 
Misją naszej placówki jest zapewnienie wychowania oraz całodobowej opieki dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej
W naszym Domu:
I. Zapewniamy każdemu wychowankowi całodobową opiekę i wychowanie, a także odpowiednie do jego psychofizycznych potrzeb warunki rozwoju (zaspokajanie potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych).
II. Stwarzamy odpowiednie warunki do przestrzegania praw dziecka, a zwłaszcza:
a) wychowywania się w ciepłej, serdecznej atmosferze, opartej na wzajemnym zrozumieniu, tolerancji, życzliwości i wsparciu,
b) poszanowania godności osobistej i poczucia bezpieczeństwa, 
c) podmiotowego traktowania,
d) utrzymywania stałych kontaktów z rodzicami oraz innymi osobami znaczącymi dla wychowanka.
III. Zapewniamy odpowiednie warunki umożliwiające realizację obowiązującego standardu wychowania i opieki oraz świadczonych usług, w tym w szczególności:
a) zapewnienie korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
b) zapewnienie wychowankom kształcenia, wyrównywania opóźnień
rozwojowych i szkolnych,
c) zapewnienie kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących brak wychowania w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym odpowiedniej rehabilitacji i zajęć specjalistycznych.
IV. Podejmujemy działania umożliwiające wychowankom – w możliwie najszybszym okresie - powrót do rodziny własnej lub umieszczenie ich w jednej z rodzinnych form opieki zastępczej.
V. Pracujmy z rodziną dziecka w celu podtrzymywania więzi z dzieckiem oraz usprawnienia jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
VI. Umożliwiamy wychowankom zdobycie odpowiednich postaw, wiedzy i umiejętności niezbędnych w samodzielnym życiu.
VII. Udzielamy odpowiednich form pomocy i wsparcia wychowankom usamodzielnionym.
W celu skutecznej i sprawnej realizacji zadań statutowych podejmujemy również współpracę z instytucjami samorządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.