Pracownicy

 

Pracę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi w placówce zespół pedagogów z pełnymi kwalifikacjami, wszyscy mają wyższe wykształcenie. W domu dziecka zatrudnionych jest 11 wychowawców, dyrektor, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi. 

Projekt organizacyjny placówki przewiduje podział na dwa domy, z których każdy ma koordynatora i stałych wychowawców kierujących procesem wychowawczym przydzielonych im wychowanków.

 

Dyrektor - Rafał Lipert

 

"NOWY DOM"

Małgorzata  - koordynator

Anna - wychowawca prowadzący Andrzeja, Patrycji i Artura

Agnieszka  - wychowawca prowadzący Mateusza, Karoliny i Justyny

Patrycja  - wychowawca patron Justyny, Kacpra i Anastazji

Katarzyna  - wychowawca patron Mai, Julki, Amelki i Kamila

Magdalena - wychowawca patron Julki, Dominika i Natalki

 

"DWOREK"

Edyta  - koordynator, wychowawca patron Roksany

Renata - wychowawca patron Oliwki, Grzegorza i Jesiki

Małgorzata  - wychowawca patron Przemka, Krystiana i Adriana

Elżbieta  - wychowawca patron Rozalii, Patryka i Weroniki

Marlena - wychowawca patron Tosi, Alana, Julki i Edyty

Ewelina

 

 

Magdalena  - psycholog

Małgorzata  - pracownik socjalny

Damian - terapeuta zajęciowy