Pracownicy

 

Pracę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi w placówce zespół pedagogów z pełnymi kwalifikacjami, wszyscy mają wyższe wykształcenie. W domu dziecka zatrudnionych jest 16 wychowawców, dyrektor, pedagog, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi. 

Projekt organizacyjny naszego domu przewiduje podział na grupy wychowawcze, z których każda ma koordynatora i stałych wychowawców kierujących procesem wychowawczym przydzielonych im wychowanków.

 

Dyrektor - Małgorzata Białogrzywy

 

"NOWY DOM"

Anna  - koordynator

Agnieszka  - wychowawca patron Adriana, Mateusza, Łukasza, Kacpra

Patrycja  - wychowawca patron Sebastiana, Julki, Wiktorii

Katarzyna  - wychowawca patron Magdy, Mai, Oli, Andrzeja, Justyny

 

"DWOREK"

Edyta  - koordynator, wychowawca patron Roksany

Małgorzata  - wychowawca patron Przemka, Łukasza, Krystiana i Adriana

Urszula  - wychowawca patron Edyty, Kamili, Damiana, Damiana

Elżbieta  - wychowawca patron Rozalii, Patryka, Sylwka i Weroniki

Marlena - wychowawca patron Angeliki, Amelki, ani

Alicja

 

Renata - koordynator

Magdalena  - wychowawca patron Julki, Dominika, Martina, Kamila

Ewelina  - wychowawca patron Alicji, Natalii, Julii

Renata  - wychowawca patron Alana, Tosi, Oliwi, Kasi

 

 

Magdalena  - psycholog

Małgorzata  - pracownik socjalny

Anna - terapeuta zajęciowy