Pracownicy

 

Pracę opiekuńczo-wychowawczą w placówce prowadzi zespół pedagogów z pełnymi kwalifikacjami, wszyscy mają wyższe wykształcenie. W domu dziecka zatrudnionych jest 11 wychowawców, dyrektor, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi. 

Projekt organizacyjny placówki przewiduje podział na dwa domy, z których każdy ma koordynatora i stałych wychowawców kierujących procesem wychowawczym przydzielonych im wychowanków.

 

Dyrektor - Rafał Lipert

 

"NOWY DOM"

Edyta  - koordynator

Magdalena - wychowawca prowadzący 3 wychowanków

Agnieszka  - wychowawca prowadzący 3 wychowanków

Patrycja  - wychowawca prowadzący 3 wychowanków

Aneta  - wychowawca prowadzący 3 wychowanków

Łukasz - wychowawca prowadzący 3 wychowanków

 

"DWOREK"

Edyta  - koordynator

Renata - wychowawca prowadzący 3 wychowanków

Małgorzata  - wychowawca prowadzący 3 wychowanków

Elżbieta  - wychowawca prowadzący 3 wychowanków

Marlena - wychowawca prowadzący 2 wychowanków

Ewelina - wychowawca prowadzący 3 wychowanków

 

 

Małgorzata  - pracownik socjalny

Magdalena/Jola -psycholog

Beata - pedagog