WERNISAŻ "POLSKA JESIEŃ WIDZIANA OCZAMI DZIECKA"

W dniu 28.10.2021r. w Domu Dziecka "Nowy Dom" w Przybysławicach odbył się wernisaż wystawy fotografii pt. "Polska jesień widziana oczami dziecka".
Na wernisaż przybyło wielu gości m.in.:
- Marek Kuna - reprezentant Ministerstwa Edukacji Narodowej
- Zdzisław Niedbała - Radny Rady Powiatu
- Jacek Figarski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- Sławomir Styk - Kierownik Działu do Spraw Pieczy Zastępczej PCPR
- Kazimierz Firlej - Wójt Gminy Garbów
- Małgorzata Leszek - Pani Sołtys sołectwa Zagrody
- Eliza Wołowik - księgowa Dom Pomocy Społecznej Kiełczewice wraz z podopiecznymi
- Urszula Zielińska - Ośrodek Wsparcia Matczyn
- Sławomir Piotrowski - Dom Pomocy Społecznej Matczyn
- Robert Persona - Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna
- Leszek Łuczywek - Wójt Gminy Markuszów
- Agnieszka Łuczywek - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowa
- Zespół "Malina Folk" Przybysławice
- Jakub Ostrokulski - darczyńca
- oraz wielu innych zaprzyjaźnionych osób.
Spotkanie rozpoczął krótkim przemówieniem Dyrektor Domu Dziecka Pan Rafał Lipert witając przybyłych gości. Później Anastazja - jedna z naszych podopiecznych przedstawiła genezę pomysłu powstania wystawy zdjęć. Zebrani mieli okazję zobaczyć występ najmłodszych naszych dzieci śpiewających jesienne piosenki. Następnie wystąpił zaproszony zespół "Malina Folk" z Przybysławic. 
Wszyscy przybyli goście z zachwytem i ogromną zadumą oglądali prace dzieci i miło spędzili czas na wspólnym biesiadowaniu przy ognisku.

Galeria: