PRZEPROWADZKA DWORKU Z PRZYBYSŁAWIC DO DĄBROWICY

W dniu 19 lutego 2021 roku w Dąbrowicy gm. Jastków, odbyło się uroczyste otwarcie nowej lokalizacji placówki opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Lubelskiego „Dom Dziecka „Dworek” (wcześniej Dom Dziecka „Dworek” w Przybysławicach). W uroczystości otwarcia uczestniczyli Pan Andrzej Chrząstowski Wicestarosta Lubelski, Pan Krzysztof Chmielik Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie, Pani Magdalena Filipek – Sobczak Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Pan Jacek Figarski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Pani Małgorzata Kotarska Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych, Pani Małgorzata Białogrzywy Dyrektor Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach oraz ks. dr Waldemar Głusiec proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowicy, który poświęcił nowo otwarty budynek.

Placówka jest przeznaczona dla 14 wychowanków i spełnia wszelkie standardy w celu stworzenia dzieciom właściwej opieki, wychowania, rozwoju, zaspokajania ich potrzeb oraz zapewni podopiecznym warunki zbliżone do życia rodzinnego.

 

Źródło: Powiat Lubelski - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Galeria: