WOLONTARIUSZE Z WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Podczas wakacji podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem AIESEC Polska - oddziałem lokalnym w LublinieAIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. W ramach projektu Unlock the world, który był skierowany do domów dziecka na terenie województwa lubelskiego, nasz Dom odwiedziła Ribka z Indonezji i Hicham z Maroka. Opróćz poszerzania horyzontów, wolontariusze starali się rozwijać u dzieci i młodzieży umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Warsztaty z wolontariuszami poszerzały także wiedzę z zakresu historii, kultury i sztuki. Ribka i Hicham mieszkali w naszym Domu przez 2 tygodnie. Przygotowali prezentacje na temat swoich krajów, na których pokazywali nam ważne i piekne miejsca, opowiadali o kulturze, uczyli podstawowych słow ze swojego jezyka. Pokazywali nam tez typowe dla swoich krajów stroje oraz przynieśli potrawy do spróbowania. Dzięki nim mogliśmy zdobyć wiedzę o krajach, z których pochodzą, nawiązać nowe znajomości i nabrać śmiałości w posługiwaniu się językiem angielskim.

 

Galeria: